Διεύθυνση
Γεωργίου Αναγνώστου 13,
Κορωπί,
Τηλέφωνο
2106628863,
6948507377
Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα - Παρασκευή:
9:00-14:00, 16:00 - 21:00
Mail
physio@tsirakis.gr
Facebook
Twitter
LinkedIn

Το Manual Therapy είναι μία υψηλού επιπέδου δομημένη μέθοδος εξέτασης και
θεραπείας ασθενή

Στόχος του manual therapy είναι να εντοπίσει τη δυσλειτουργία (πρόβλημα) και κατά συνέπεια να αποκαταστήσει τη λειτουργικότητα της περιοχής. Ο στόχος αυτός επιτυχάνεται όταν ο φυσικοθεραπευτής χρησιμοποιώντας κλινικό συλλογισμό αξιολογεί, αναλύει, καθοδηγεί και συνδυάζει τις πληροφορίες που λαμβάνει :
α) από το ιστορικό που διηγείται ο ασθενής
β) από τις ερωτήσεις που κάνει ο ίδιος στον ασθενή
γ) από ειδικές κινήσεις και tests που κάνει ο ίδιος στον ασθενή με επιδέξιους χειρισμούς στη σπονδυλική στήλη ή / και στα άκρα του ασθενή Ο συνδυασμός των παραπάνω οδηγεί το φυσικοθεραπευτή στον εντοπισμό του προβλήματος και στη συνέχεια στην δημιουργία ενός προγράμματος αποκατάστασης που είναι εξειδικευμένο για τον κάθε ασθενή. Μέσω του manual therapy, ο ασθενής επανεκπαιδεύεται με τελικό στόχο να επιτευχθεί μετά το τέλος των συνεδριών καλύτερη λειτουργικότητα του σώματος χωρίς την ύπαρξη συμπτωμάτων και κατ' επέκταση καλύτερη ποιότητα ζωής, μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε δραστηριότητα και υψηλά επίπεδα υγείας. Η θεραπεία γίνεται από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους φυσικοθεραπευτές στο Manual Therapy τους οποίους μπορείτε να βρείτε στο: www.macpweb.org..