Διεύθυνση
Γεωργίου Αναγνώστου 13,
Κορωπί,
Τηλέφωνο
2106628863,
6948507377
Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα - Παρασκευή:
9:00-14:00, 16:00 - 21:00
Mail
physio@tsirakis.gr
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ηλεκτροθεραπεία (e.g. TENS, Διαδυναμικά, Παλμικά)

Ως κύρια αποτελέσματα της ηλεκτροθεραπείας θεωρούνται :
ι) μυϊκή σύσπαση
ιι) ελάττωση πόνου.

Ως δευτερεύοντα θεωρούνται:
ι) τοπική αγγειοδιαστολή
ιι) βελτίωση κυκλοφορίας
ιιι) ελάττωση φλεγμονής
ιv) ελάττωση οιδημάτων

Τα κυριότερα ηλεκτρικά ρεύματα που χρησιμοποιούνται για μυϊκό ερεθισμό είναι:
α) τα παλμικά συνεχή
β) τα εναλλασσόμενα διαφόρων μορφών (ημιτονοειδή, τετραγωνική, φααραδικά)
γ) τα ρωσικά
δ) τα υψηλής τάσης

Τα κυριότερα ηλεκτρικά ρεύματα που χρησιμοποιούνται σήμερα για ελάττωση πόνου
είναι:
α) T.E.N.S.
β) τα παρεμβαλλόμενα
γ) τα διαδυναμικά